Op onze dropzones gelden strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hieronder vind je een samenvatting van het huidige reglement.

In geval van symptomen die kunnen wijzen op een vermoedelijke besmetting met COVID-19 (koorts, kortademig, droge hoest, vermoeidheid,....) of indien men in contact is geweest met zieke personen in de laatste 14 dagen mag men zich niet naar het vliegveld begeven.

Het gebruik van een mondmasker is altijd en overal verplicht. Enkel bij het nuttigen van drank/eten mag het mondmasker afgezet worden, op voorwaarde dat men neerzit aan tafel.

De regels omtrent social distancing moeten gerespecteerd worden op het domein. Bij het briefen van de sprong kan hierop een uitzondering gemaakt worden, maar voor en na het briefen moeten handen, mock-up en creepers ontsmet worden.

Van boarding tot landing dient men zich strikt te houden aan het protocol van het Directoraat-Generaal Luchtvaart.