Op onze dropzones gelden strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hieronder vind je een samenvatting van het huidige reglement. Leden die willen komen springen, dienen zich te registreren op https://skydiveflanders.be/registratie/.

In geval van symptomen die kunnen wijzen op een vermoedelijke besmetting met COVID-19 (koorts, kortademig, droge hoest, vermoeidheid,....) of indien men in contact is geweest met zieke personen in de laatste 14 dagen mag men zich niet naar het vliegveld begeven.

Enkel geregistreerde skydivers, AFF- & tandemleerlingen met een boeking en medewerkers met dienst hebben toegang tot het domein. Minderjarige springers mogen wel begeleid worden door hun ouders of voogd. Wie toch wil komen kijken naar de parachutesprong van een familielid kan dit van buiten het domein.

Het gebruik van een mondmasker is altijd en overal verplicht. Enkel bij het nuttigen van drank/eten mag het mondmasker afgezet worden, op voorwaarde dat men neerzit en zich beperkt tot de eigen bubbel aan tafel.

De regels omtrent social distancing moeten gerespecteerd worden op het domein. Bij het briefen van de sprong kan hierop een uitzondering gemaakt worden, maar voor en na het briefen moeten handen, mock-up en creepers ontsmet worden.

Van boarding tot landing dient men zich strikt te houden aan het protocol van het Directoraat-Generaal Luchtvaart.

Ten laatste 2 uur na het landen van de laatste load wordt de dropzone en bar afgesloten.